Kontakt

DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU SALINOVEC

– OSNIVANJE: 12.04.1980. G.
– ŽIRO RAČUN ZAGREBAČKA BANKA: HR5423600001102143953
– OIB: 57521565458
– MATIČNI BROJ: 03190714

Stjepan Hudoletnjak – predsjednik mob: 0976925619
Stjepan Četrtek – potpredsjednik i tajnik mob: 0915883857
mail: dsrsalinovec@gmail.com